Prints
Print

Prevnar Calendar Design 2023

Prevnar Calendar 2023


ปฏิทินตั้งโต๊ะปี 2023 กับแคมเปญ Prompt Young? เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการได้รับการฉีดวัคซีนปอดอักเสบ ซึ่งได้แก่ กลุ่มผู้ป่วย ที่เสี่ยงเกิดโรคปอดอักเสบ และ กลุ่มแพทย์ เพื่อแนะนำวัคซีนแก่ผู้ป่วย ด้วยการใช้ภาพประกอบที่มีแพทย์ และ ผู้ป่วย มาจัดวางให้มีความเป็น infographic เพื่อให้สื่อสารกับคนใช้ง่าย และส่งเสริมให้คนลุกขึ้นมาป้องกันตัวเอง

Our Work

related work

let's talk

Ready to take off?

UP