Prints
Key Visual
Print, Key Visual

OralB 3D White

OralB 3D White Key Visual Design


เพื่อฟันขาววิบวับ ไม่กลับมาเหลือง

ออกแบบ Key Visual ใหม่ของยาสีฟัน OralB 3D White ที่จะนำไปใช้ในสื่อต่างๆ ให้โดดเด่น สื่อสาร และเข้าใจง่าย ด้วยเส้นแสงความวิบวับรอบๆ ฟัน ซึ่งจะเห็นการขจัดคราบบนฟันที่เหลือง ให้กลับมาขาวอย่างเป็นธรรมชาติได้ ภาพนี้จะเน้นตัวฟันให้เห็นเป็นอย่างแรก และย้ำความเป็นแบรนด์ OralB ด้วย presenter อย่าง แจมส์ จิรายุ ที่ยืนข้างๆ ตัวฟัน อย่างมั่นใจ

Our Work

related work

let's talk

Ready to take off?

UP