Branding
Prints
Social Content
Branding

Nakornthong Group Rebranding

BUILD THE BEST FOR LIFE

เพราะการจะซื้อ บ้าน สักหลัง ไม่ใช่แค่อะไรก็ได้ แต่มันคือการเลือก พื้นที่ชีวิต ที่ใช่ที่สุด ตอบทุกความต้องการ ทั้งในมุมของการอยู่อาศัย (Living) และการใช้ชีวิต (Life) เราจึงปรับโฉมแบรนด์ นครทองกรุ๊ป ซึ่งถือเป็นกลยุทธหนึ่งทางการตลาด เพื่อให้ตอบรับและดึงดูดกลุ่มลูกค้าด้วยภาพลักษณ์ใหม่ๆ

สร้างชีวิตที่ใช่ ให้ดีที่สุด หรือ BUILD THE BEST FOR LIFE คือ Tagline ของนครทองกรุ๊ป ที่ชัดเจนในความมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกกระบวนการสร้าง ต้องดำเนินภายใต้มาตรฐานที่ดีที่สุด อีกทั้งใส่ใจ รับผิดชอบ และอยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกๆ ขั้นตอนสร้างความสุขอย่างยั่งยืน ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวให้กับลูกบ้านทุกคนในทุกโครงการ

คงไว้ซึ่งตราสัญลักษณ์นครทองที่อยู่ใน capsule หยิบเอา Shape มาทำ Super Graphic สร้างภาพจำให้กับแบรนด์ ที่สื่อถึงความครอบคลุมรอบด้าน โทนสีที่ใช้เป็นสีเขียวจากโลโก้ แล้วเพิ่มโทนอ่อนเข้ม ให้เกิดความหลากหลายและยั่งยืน เพิ่มสีดำที่ให้ความหนักแน่น และหยอดเขียวมะนาว และสีแดงส้มเพิ่มความสดใส ให้กับภาพลักษณ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นทั้งในสื่อหลายประเภท เพื่อเตรียมพร้อมก้าวไปสู่ตลาดดิจิทัลในโลกธุรกิจยุคใหม่

Our Work

related work

let's talk

Ready to take off?

UP