Branding
Prints
Social Content
Branding

Nakornthong Colony

"THE HAPPINESS EXPANSION"

จากแนวคิด สุขที่ใช้ชีวิตได้กว้าง หรือ Happiness Expansion ที่เป็นจุดขายหลักของโครงการ Nakornthong Colony หนึ่งในบ้านคุณภาพจากนครทองกรุ๊ป เราจึงขยายความสุขให้กว้างขึ้น ด้วยการปรับภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อนำไปใช้ในสื่อประเภทต่างๆ ตั้งแต่สร้าง Identity ให้เป็นที่จดจำแทนความหมายของความสุขที่ขยายออก ด้วยการนำองค์ประกอบจากในโลโก้มาใช้ ตัดทอนส่วนของจั่วหลังคา มาจัดเป็นตัว X จัดวางด้านหลังภาพ วัตถุ ตัวอักษร หรือภาพกราฟฟิก ใช้ได้ทั้งภาพเต็ม (FULL FRAME) หรือภาพที่ตัดทอนบางส่วน (DIE CUT)  เลือกสี Blue Colony ที่เป็นสีหลัก และเติมด้วยสีรองอย่าง Sure Green เพื่อให้ดึงดูดความสนใจ และเลือกใช้ภาพของการใช้ชีวิตในหลากหลายมิติของการอยู่อาศัย ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า เพราะ นครทอง เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของทุกคนที่มองหาบ้านหลังที่ใช่ เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับต่อยอดความสุข ต่อเติมความฝัน และเติมเต็มทุกความต้องการในชีวิตได้อย่างลงตัวที่สุดในระยะยาว

Our Work

related work

let's talk

Ready to take off?

UP