logo

หุ้นจากใจ - ธรรมธุรกิจ

ออกแบบ Logo Campaign ที่สื่อมาจากความจริงใจ เอาใจใส่กันและกัน ระหว่างผู้ให้และผู้รับ ภาพใน Key Visual เป็นผู้อยู่ในโครงการธรรมธุรกิจจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณลุงล้วน หรือคุณอุ้ม เพื่อช่วยกันบอกต่อและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการซื้อหุ้น เรา ‘ได้’ ช่วยเขา และเขา ‘ได้’ รับ วินๆ และภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อมอบโอกาสให้เกษตรกรได้มีพื้นที่ทำกิน และสนับสนุนแนวคิดเกษตรพอเพียงอย่างยั่งยืน

'เพราะทุกการซื้อหุ้น จะสร้างโอกาสใหม่ ให้คุณได้เห็นอะไรที่มากกว่า'

Related Projects