logo

Kunna : Freeze-Dried

ตัวสินค้าเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวต่างชาติ แนวคิดการออกแบบแพคเกจจิ้ง เรานึกถึงสถานที่ต่างๆ ของไทย ที่ชาวต่างชาติจดจำได้ และแสดงออกถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจนตรงไปตรงมา โดยใช้สีขาวดำแสดงถึงความคลาสสิคโดยตัดกับตัวผลไม้มีสีที่สด เพื่อเพิ่มความสวยน่ากิน น่าซื้อกลับไปเป็นของฝาก