logo

AIA Health Happy UDR: Key Visual / Landing Page & Online Post

Health Happy UDR สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพเพื่อคนสู้งาน จาก AIA ด้วย concept ที่ว่าป่วยแค่ไหนก็ยังยิ้มได้ เพราะมีคนช่วยจ่ายให้แบบเหมาๆ จึงสื่อสารด้วยภาพกลุ่ม target วัยทำงาน (online) ที่แม้จะนอนป่วยอยู่บนเตียง แต่ใบหน้ายังยิ้มสุดๆ เพราะมีประกันค่อยช่วยดูแลแบบ เหมา เบิ้ล คุ้ม! โดยเเบ่งเป็นช่องเพื่อเน้นให้เห็น benefit ทั้ง 3 ตัวแบบปังๆ ไปเลย