logo

Kunna : Biscuit Stick Coated

ตลาดน้ำ คือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อย่างนึงของไทย เราจะเห็นอาหารหลากหลายที่ขายกันบนเรือ โดยเฉพาะผลไม้ไทย การออกแบบแพคเกจจิ้งจึงนำเสนอรสชาติผลไม้ไทยต่างๆ ผ่านเรือแจวแบบไทยในลักษณะงานศิลปะไทยร่วมสมัย โดยใช้บิสกิตแท่งแทนไม้พายเรือ โดยนำ้เปรียบเสมือน ครีมรสชาติต่างๆที่ชุบอยู่บนตัวสินค้า