logo

Nature Tales / Branding & Packaging

เพราะทุกจานนั้นมีเรื่องเล่าเสมอ เราจึงอยากบอกเล่าเรื่องราวของแหล่ง ‘ที่มา’ ของวัตถุดิบชั้นเลิศจากทั่วเอเชีย ในซอสออร์แกนิกแสนอร่อย ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่พิถีพิถันทุกขั้นตอน ของ แบรนด์ Nature Tales ไว้ในทุกขวด

ภาพรวมของแบรนด์ จึงมีความทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย แต่แฝงด้วยเอกลักษณ์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ โทนสีที่เลือกใช้ เป็นสีที่สื่อถึงความเป็นเอเชีย อีกทั้งยังมีความเป็นธรรมชาติแฝงอยู่ด้วยเช่นกัน

Logo ของแบรนด์ Nature Tales ให้ตัว N เป็น Symbol หลัก ชวนให้นึกถึงหน้าหนังสือที่กำลังเปิดเล่าเรื่องราวของแบรนด์ ด้านใน logo ยังมีภาพต้นกล้าที่สื่อถึงการใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ และช้อนที่สื่อถึงอาหาร เพื่อมาเป็นซอสบนโต๊ะอาหารในบ้าน

Logotype มีการใช้แบบตัวอักษรที่แตกต่างกัน เพื่อความน่าสนใจและตรงกับความหมายของแต่ละคำ โดยคำว่า Nature จะเรียบง่ายชัดเจน ใช้สีเพื่อสื่อถึงความเป็นธรรมชาติและออร์แกนิก ส่วนคำว่า Tales เป็นลายมือเขียนสีทอง เพื่อสื่อถึงคุณค่าที่มาจากการเล่าเรื่อง 

ส่วนของ Packaging ฉลากบนขวด ออกแบบให้มีภาพประกอบเรื่องราวความเป็นมา ของวัตถุดิบต่างๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์ ให้เปรียบเสมือนเป็นหนังสือเล่มหนึ่ง ที่มีหลาย chapter เพื่อสร้างความน่าสนใจ ชวนติดตาม และเป็นที่จดจำกับตัวแบรนด์อีกด้วย

Related Projects