logo

ARLONG GROUP / Logo Design

โลโก้ ARLONG GROUP (อาหลอง กรุ๊ป) เป็นเสมือนตัวแทนบริษัทที่บ่งบอกตัวตน ภาพลักษณ์ต่าง ๆ ของแบรนด์ จึงได้แนวการออกแบบ โดยใช้สัญลักษณ์ที่เป็นตัวตนของแบรนด์ และศาสตร์ฮวงจุ้ยมาเป็นหลักการของการออกแบบครั้งนี้ โดยผสมระหว่าง วงกลมเลนส์กล้องถ่ายหนังที่แสดงถึงตัวตนการทำหนังของอาหลอง ลูกศรสามเหลี่ยมทำมุม 45 องศา ชี้ขึ้นแสดงถึงการเติบโต และใช้สีเป็นตัวแทนของธาตุทั้ง 5 ที่สื่อความหมายถึง การผสมธาตุที่กลมกลืนสมดุล โดยออกแบบให้ดูทันสมัย เรียบง่าย และได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ