logo

Kunna : Rebranding

คันนา แบรนด์สินค้าผลไม้แปรรูป มีความต้องการพัฒนาเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้ดูพรีเมี่ยมขึ้น และมี story โดยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนที่สุดคือการเพิ่ม graphic identity ที่ได้แนวความคิดมาจากลายผ้าลูกไม้ไทย สมัย ร.๕ ออกแบบให้ดูร่วมสมัยขึ้น โดยมีการนำไปใช้บนแพคเกจจิ้ง เพื่อความสวยงามและเป็นที่จดจำ