logo

Stadent

ออกแบบ logo และ packaging ยาสีฟันใหม่ ของแบรนด์ STADA โดยให้ชื่อสินค้าชื่อ Stadent เหมือนล้อมากับคำว่า Dentist หรือหมอฟัน ช่วยดูแลช่องปากและฟัน ให้แข็งแรง โดยการออกแบบนั้น อยากจะสื่อถึงการใช้ส่วนประกอบของธรรมชาติ จากดอกคาโมไมล์และสมุนไพรที่หลากหลาย โดยไม่มีส่วนประกอบของสารเคมี logo stadent ออกแบบมาโดยให้หางตัว t เป็นกิมมิค ของการบีบยาสีฟัน และตัว font ให้เหมือนใบไม้ และใช้สีเขียวอ่อนในส่วนของยาสีฟัน เพื่อสื่อถึง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติ